Web Analytics
Menu Danh mục sản phẩm

Cho Thuê máy kiểm xả vải HASAKA Cho Thuê máy kiểm xả vải HASAKA

Cho Thuê máy kiểm xả vải HASAKA

Cho Thuê máy kiểm xả vải HASAKA

Giá sản phẩm: Liên hệ

Giỏ hàng:

Máy kiểm vải căn biên tự động HS-124G-ED
● FEATURES: FABRIC INSPECTION,FABRIC MEASUREMENT,FABRIC ROLLING AND EDGE ALIGNMENT
● BEST FOR: COTTON HEAVY FABRIC OR KNIT FABRIC IN STACK-UP FORM,ESPECIALLY SUTABLE FOR TEXTILE PRINTING AND FABRIC INDUSTAY
● WATT: 1.3-1.6KW
● SIZE:    60" 204X141X186(CM)
                  72" 234X141X186(CM)
                  84" 255X141X186(CM)
                  94" 280X141X186(CM)
                  120" 346X141X186(CM)
0979 999 913 0986 178 535